เทคนิคนครอุบล
เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ
เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ
วิทยา-ลัย เทคนิค นคร-อุบล แหล่งฝึกฝน วิทยาการ ทันสมัย
จิตอาสา สามัคคี มีวินัย เราภาคภูมิใจ สถาบัน หมั่นศึกษา
องค์วิษณุกรรม ย้ำใจ ในอาชีพ ดุจประทีป ส่องทาง สร้างชีวา
ตั้งใจเรียน เพียรขยัน หมั่นค้นคว้า หวังอนา-คต รุ่งเรื่อง กระเดื่องไกล
ใน...ร่มไม้...อิน...ท นิล ชวนถวิล ถึงถิ่นฐาน การศึกษา
เลือดหมูเหลือง เรืองรอง ผ่องนภา ธรรมศาลา พระศรีสา-รพัดช่าง-มุนี
น้อมนำใจ ให้สุขล้น เป็นคนดี ณ แห่งนี้ คือเทคนิค..นครอุบล
เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ
เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ