โครงสร้างการบริหาร   ประกาศผลการคัดเลือกการเขียนแผนธุรกิจ
 

 

 

โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
ประจำปีการศึกษา 2565
ศูนย์บ่มเพาะ Hang Rice Healthy

 

 

ศูนย์บ่มเพาะ Classy Fashion

 

 

ศูนย์บ่มเพาะ NUTC Water meal

 

 


ศูนย์บ่มเพาะ Coffee & Bakery

 
 

ศูนย์บ่มเพาะนครอุบลนวดแผนไทยแอนด์สปา

 

 


ศูนย์บ่มเพาะคาร์แคร์นครอุบล

 

 


ศูนย์บ่มเพาะ Beauty & Barber Shop


 

 


 ศูนย์บ่มเพาะ NUTC Microgreen Organics


 

 


ศูนย์บ่มเพาะ Design by Machine 


 

 


ศูนย์บ่มเพาะ นครอุบลบูติค


 

  

ความสำเร็จของผู้เรียน


          ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้ว  ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ธุรกิจร้าน Sipa Relaxing Massage

เจ้าของธุรกิจ : นางทวีศรี  สุวรรณกูฏ
ที่อยู่ : 311 หมู่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000
 ธุรกิจร้านเสริมสวย

เจ้าของธุรกิจ : นางดาวเรือง  ทองอันชา
ที่อยู่ : 107 หมู่ 1 ตำบลหนองไข่นก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34140
 

 

 

 

ธุรกิจร้าน King hair style

เจ้าของธุรกิจ : นายอิทธิกันต์  ไชยเดช
ที่อยู่ : 39/9  ถนนชยางกูร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000