ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่