ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)
รายละเอียดเพิ่มเติม